Träning för dig som vill göra avtryck

Applicera beprövade tekniker i en engagerande, intensiv och samverkande miljö, genom träning på plats eller online

Dale Carnegie Logo

Free Webinars & Resources

Dale Carnegie has developed a workshop for everyone to manage stress, including making its popular on-demand webinar, “Handling Stress and Supporting Resilience in Times of Crisis,” free online. Anyone can view the webinar by registering at this link

View now

Fokusområden för olika färdigheter och nivåer

Våra kurser inom dessa 6 kärnområden förbättrar de färdigheter du behöver för att bli en effektivare och mer empatisk ledare.